Кузьмінова Наталія Віталіївна

5/5 - (1 vote)
Кузьмінова Наталія Віталіївна

 

професор,д.м.н.
Закінчила «з відзнакою» лікувальний факультет Вінницького медичного інституту у 1991 році за спеціальністю «Лікувальна справа» та з серпня 1991 року почала працювати на посаді старшого лаборанта кафедри факультетської терапії ВМІ ім. М.І. Пирогова. У вересні 1994 року зарахована на посаду асистента кафедри. У листопаді 1993 року поступила в аспірантуру у ВДМУ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії та в червні 1996 року в спеціалізованій вченій раді Харківського державного медичного інституту МОЗ України захистила кандитатську дисертацію на тему «Ліпіди крові і ліпопероксидація у хворих на захворювання нирок з гіпертензивним синдромом та їх динаміка під впливом антигіпертензивних засобів». В квітні 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри внутрішньої медицини. З грудня 2007 року навчалась в докторантурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова і 25 грудня 2009 року захистила докторську дисертацію на тему «Гемодинамічні, судинні та нейро-гуморальні механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та можливості їх корекції» з фаху «Кардіологія» в спеціалізованій вченій раді Д 64.600.04 Харківського НМУ МОЗ України. Рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського НМУ МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації присуджено науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності кардіологія.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „терапія” та вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „кардіологія”.
Відповідальний виконавець НДР з кардіології «Порушення функції ендотелію та жирової тканини, їх зв’язок з функціональним станом печінки та серцево-судинним ремоделюванням та можливості їх корекції у хворих з серцево-судинною патологією». Автор понад 180 наукових робіт, 6 патентів та 2 інформаційних листів, співавтор 6 учбових посібників з внутрішньої медицини та кардіології.

Наукова діяльність

У 2009 році захистила докторську дисертацію на тему: «Гемодинамічні, судинні і нейрогуморальні механізми ремоделювання міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та можливості їх медикаментозної корекції» Автор 136 друкованих робіт.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.