Бардов Василь Гаврилович

1/5 - (1 vote)

Бардов Василь Гаврилович

Завідувач кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 1987 pоку по теперішній час, науковий керівник Інституту гігієни та екології НМУ з 1998 року по т.ч.

Доктор медичних наук (1984), професор (1987).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат Державної премії України (1997), Лауреат премії АМН України в галузі профілактичної медицини (1998, 2005).

Член-кореспондент НАМН України за спеціальністю «Гігієна» (2000).

Наукові інтереси.

Виконав фундаментальні дослідження з вивчення впливу сонячної та геомагнітної активності, клімату та погоди на виникнення та перебіг захворювань серцево-судинної системи та хвороб органів дихання. Розробив гігієнічну класифікацію клімату та погоди, екологічні карти України, ряд методів первинної, вторинної та третинної профілактики хронічної ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда, артеріальної гіпертонії, міокардитів, бронхіальної астми та бронхітів у населення України.

Вніс значний вклад у вирішення теоретичних і практичних питань проблеми використання ультрафіолетового опромінення для профілактики хвороб серцево-судинної та дихальної систем.

У галузі гігієни праці у сільському господарстві та в області профілактичної токсикології В.Г.Бардов здійснює розробку токсиколого-гігієнічних нормативів та регламентів безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, нових пластичних мас, фарбників та гум у народному господарстві та побуті.

Під його керівництвом проведено ряд досліджень у галузі радіаційної гігієни при багаторічному вивченні комплексної дії радіонуклідів, солей важких металів та пестицидів в тому числі у 30-кілометровій зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

В.Г.Бардов є автором понад 1000 наукових робіт, у тому числі 42 підручників та навчальних посібників, 18 монографій, розробник понад 3500 гігієнічних нормативів та регламентів, 12 патентів на винахід. Підготував 7 докторів та 22 кандидати медичних наук.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.