НМУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Медичний факультет № 1

 • Акушерства і гінекології №1
 • Внутрішньої медицини №3
 • Хірургії № 2
 • Інфекційних хвороб
 • Неврології
 • Нейрохірургії
 • Кафедра радіології та радіаційної медицини
 • Анатомії людини
 • Патофізіології
 • Педіатрії №1
 • Судової медицини
 • Травматології та ортопедії
 • Україністики
 • Внутрішньої медицини №1
 • Хірургії №1
 • Філософії та соціології

Медичний факультет № 2

 • Акушерства і гінекології №3
 • Біоорганічної та біологічної хімії
 • Внутрішньої медицини №2
 • Загальної хірургії №1
 • Оперативної хірургії і топографічної анатомії
 • Офтальмології
 • Патологічної анатомії
 • Оториноларингології
 • Пропедевтики внутрішньої медицини №1
 • Урології
 • Хірургії № 4
 • Дерматології та венерології

Медичний факультет № 3

 • Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
 • Гістології та ембріології
 • Дитячої хірургії
 • Кафедрa дитячих інфекційних хвороб
 • Педіатрії №2
 • Педіатрії №4
 • Неврології та реабілітаційної медицини
 • Онкології
 • Внутрішньої медицини №4
 • Фтизіатрії та пульмонології
 • Хірургії №3

Медичний факультет № 4

Comments are closed.