Виткалов Володимир Григорович

2.5/5 - (4 votes)

Є членом ради факультету, вченої ради РДГУ, членом Спеціалізованої вченої ради при Київському національному університеті культури і мистецтв (з 1997 року по 2009 р.), неодноразово призначався членом експертних комісій та офіційним опонентом під час захисту дисертаційних досліджень у Ленінградському державному інституті культури, Київському національному університеті культури і мистецтв, Полтавському національному університеті ім. В.Короленка; член Фахової ради з питань культури і мистецтв МОН України, член Експертної ради Державної Акредитиційної Комісії (ДАК МОНУ) з питань освіти, культури і мистецтва та (з 2007 року по т. ч.), Експертної ради ДАК МОНУ з питань культури, мистецтва і туризму (з 2008 р. по т. ч.), заступник Голови Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член підкомісії з культурології. Керівник багатьох захищених дисертаційних досліджень. Входить до складу Міжнародної благодійної організації «Міжнародний фонд Національної академії мистецтв України». Член журі Міжнародних фестивалів студентської естрадної пісні «На хвилях Світязю» (смт. Шацьк) та керівник Круглих столів з питань розвитку народної культури, проведених у рамках цього фестивалю (2010-2012 р.) та член журі ХV-ХVІІІ міжнародних фестивалів дитячої творчості «Золотий лелека» (Миколаїв, Рибаковка, 2011-2015 рр.). Науковий консультант Міжнародного фестивалю духовної музики «Блага вість Пересопниці» (2011 р.), автор всіх його інформаційних матеріалів.

 

Закінчив Уманську державну музичну школу № 1, державне музичне училище ім. П.Демуцького (1973 р.), Рівненський факультет Київського державного інституту культури (1977 р., відтоді – працює в РДІК-РДГУ), аспірантуру Ленінградського державного інституту культури (1986 р.), достроково захистив дисертацію.

 

Він – неодноразовий учасник Всеукраїнських семінарів із питань підготовки магістрантів у сучасній вищій школі (Львів, НУ «Львівська політехніка», 2002 р.), викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української культури» (Київ, НТУ «Київська політехніка», 2010 р.), фахових семінарів, обласних нарад педагогічних працівників тощо.

 

За цей період він брав участь у ліцензійній та акредитаційній експертизі багатьох вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, розробці Державних стандартів освіти зі спеціальностей «Документознавство», «Культурологія» у складі відповідних комісій МОНУ; він входить до складу «Банку експертів» МОН України, член редколегій: енциклопедичного видання «Пам’ятки культури Рівненщини», фахового наукового збірника «Вісник Маріупольського державного університету». Упорядник і головний редактор двох наукових збірників «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»: наукові записки РДГУ та «Актуальні питання культурології»: альманах наукового товариства «Афіна». Учасник науково-практичних конференцій у ВНЗ Москви, Ленінграду, Барнаулу, Тюмені, Челябінська, Києва, Одеси, Львова та ін. Призначався неодноразово Головою Державних екзаменаційних комісій у Краматорському економіко-гуманітарному інституті, Волинському національному університеті ім. Лесі Українки, Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, Вінницькому коледжі менеджменту і бізнесу, Національному університеті «Острозька академія», Маріупольському та Херсонському державних університетах та фактично в усіх училищах культури і мистецтв західного регіону України.

 

Крім цього, упродовж декількох останніх років (2007-2009 рр.) він – науковий консультант рівненського відділення Малої академії наук. Має 243 опублікованих наукових та науково-методичних праці, у т. ч. 5 монографій (одну у співавторстві) та хрестоматію (у співавторстві). Розробив дисципліни: «Самодіяльна художня творчість: історія, теорія, методика організації», «Клубні самодіяльні об’єднання», «Теорія культури», «Українська культура», «Сучасна українська культура», «Сучасна регіональна культурна практика» та їх повноцінне методичне забезпечення. У ВНЗ із 1977 року. Автор багатьох рецензій на монографії, навчальні посібники, навчальні програми, збірники тощо. Член редколегій періодичних наукових вісників у Маріупольському державному університеті, в Рівненському та Волинському ОЦНТ. Автор численних відгуків, рецензій на наукові праці у науковій періодиці України. Матеріал про діяльність проф. Виткалова В.Г. розміщено в Біобібліографічному покажчику (Рівне: РДГУ 2013. – 101 с.), Вікіпедії та інших довідниках. Відзначений двома Грамотами Рівненської обласної ради (1987, 2013 рр.), обласної державної адміністрації (1999 р.), Міністерства культури України (1999, 2013 рр.), МОН України, ректорами окремих ВНЗ та ін.

Калі́гула
(31 серпня 12 року, Анцій — 24 січня 41 року, Рим) — римський імператор з династії Юліїв-Клавдіїв (Gaius Caesar Augustus Germanicus, неофіційно Imperator Gaius Caesar, з 18 березня 37). Почесний титул Pater patriae (з початку 38 р.). Великий понтифік (Pontifex Maximus), консул 40 й 41 р., квестор 33 р., чотири рази трибун (після початку правління — щорічно).

1 коментар

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.