Дудник Андрій Борисович

2.7/5 - (12 votes)

Дудник Андрій Борисович асистент кафедри

 

Закінчив медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (2007).

Кандидат медичних наук (2013)

Асистент кафедри (2010)

Відповідає на кафедрі за навчальний процес для англомовних студентів з фаху «Фтизіатрія».

Тема дисертаційної роботи: «Особливості перебігу та ефективність комплексного лікування вперше діагностованого туберкульозу легень у пацієнтів з бронхообструктивним синдромом».

Кількість друкованих праць – 17.

Коло науково-практичних інтересів: молекулярні тести для швидкої діагностики резистентності М. tuberculosis до антибактеріальних препаратів, імунологічна діагностика латентної туберкульозної інфекції, метаболічний профіль сечі у хворих на туберкульоз, порушення функції зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз, оптимізація вітчизняної медичної допомоги хворим на туберкульоз до міжнародних стандартів.

Практична діяльність в галузі медицини: фтизіатр та пульмонолог другої кваліфікаційної категорії. Регіональний координатор відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» (2012). Стажувався у провідних клініках Румунії, Швейцарії, Іспанії.

Членство у міжнародних фахових організаціях: American Lung Assosiation, European Respiratory Society,  American Thoracic Society, TUBERCULOSIS EUROPEAN NETWORK TRIALSGROUP (TB-NET).

 

Дудник Андрей Борисович ассистент кафедры

 

Окончил медицинский факультет Винницкого национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова (2007).

Кандидат медицинских наук (2013)

Ассистент кафедры (2010)

Отвечает на кафедре за учебный процесс для англоязычных студентов по специальноьсти «Фтизиатрия».

Тема диссертационной работы: «Особенности течения и эффективность комплексного лечения впервые диагностированного туберкулеза легких у пациентов с бронхообструктивным синдромом».

Количество опубликованных работ – 17.

Круг научных интересов: молекулярные тесты для быстрой диагностики резистентности М. tuberculosis к антибактериальным препаратам, иммунологическая диагностика латентной туберкулезной инфекции, метаболический профиль мочи у больных туберкулезом, нарушения функции внешнего дыхания у больных туберкулезом, оптимизация отечественной медицинской помощи больным туберкулезом к  международным стандартам.

Практическая деятельность в области медицины: фтизиатр и пульмонолог второй квалификационной категории. Региональный координатор отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Останим туберкулез в Украине» (2012). Стажировался в ведущих клиниках Румынии, Швейцарии, Испании.

Членство в международных медицинских организациях:American Lung Assosiation, European Respiratory Society,  American Thoracic Society,  TUBERCULOSIS EUROPEAN NETWORK TRIALSGROUP(TB-NET).

1 коментар

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.