Герасимова Олена Вікторівна

4.6/5 - (8 votes)
Герасимова Олена Вікторівна
асистент,
кандидат медичних наук
 У 2003 році закінчила Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».
В 2004 році здобула кваліфікацію магістра медицини з педіатрії. 3 2004 по 2006
роки проходила навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З
2006 року почала навчання в аспірантурі і за сумісництвом працювати на кафедрі
дитячих хвороб з курсом медичної генетики. В 2007 році запланувала дисертацію на
тему: «Патогенетична терапія бронхіальної астми у дітей шкільного віку з урахуванням
профілю кардіоваскулярної безпеки». З 2012 року працює на посаді асистента кафедри
педіатрії №1. Займається лікувальною роботою в педіатричному відділенні №1 ВОДКЛ.
Автор та співавтор 47 друкованих робіт: 10 статей та 37 тез, 3 деклараційних патентів на
корисну модель, 2 інформаційних листів.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.