Кіщук Василь Васильович

3.8/5 - (46 votes)
Кіщук Василь Васильович, завідувач кафедри, професор,д.м.н.
Кіщук Василь Васильович у 1970 році поступив на медичний факультет Вінницького медичного інституту, який закінчив у 1976 році. З 1976 по 1977 роки навчався в інтернатурі по оториноларингології на базі ЛОР відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 1980 по 1982 рр. Кіщук В.В. продовжив навчання у клінічній ординатурі на кафедрі ЛОР хвороб Вінницького медичного інституту. Протягом 1982 – 1984 років працював асистентом кафедри ЛОР-хвороб Вінницького медичного інституту. З 1984 року призначений на посаду завідувача ЛОР відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, яку обіймав більше 20 років. З 1984 року головний отоларинголог обласного управління охорони здоров’я. Член Правління Українського наукового медичного товариства отоларингологів. Голова Правління Вінницького обласного товариства отоларингологів. З 1994 року навчався в заочній аспірантурі в Київському науково-дослідному інституті оториноларингології ім. О.С. Коломійченка, яку достроково закінчив в 1996 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Обгрунтування та ефективність консервативної терапії хворих на хронічний тонзиліт електромагнітним полем та тімічними імуномодуляторами». У 1998 р. за вагомий внесок у розвиток медичної науки і впровадження в клінічну практику нових хірургічних технологій В.В. Кіщуку присвоєно звання “Заслужений лікар України”. В 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для діагностики та лікування хворих на хронічний тонзиліт». З 2002 року призначений наказом ректора ВНМУ ім. М.І.Пирогова Василь Васильович Кіщук завідувачем кафедри ЛОР-хвороб, якою керує і по цей час. В 2004 році Василю Васильовичу Кіщуку присвоєно вчене звання професора кафедри оториноларингології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

Наукова діяльність

Під керівництвом В.В. Кіщука захищено 4 кандидатські дисертації, виконано 5 магістерських науково-дослідницьких робіт. Він є автором понад 150 публікацій у періодичних виданнях України, а також ближнього зарубіжжя. Автор та співавтор наукових публікацій, в т.ч. підручника ситуаційних задач по отоларингології для студентів та лікарів-інтернів, раціоналізаторських пропозицій – 19, винаходів – 9. Запропоновано нові методики хірургічного втручання при пухлинах орбіти, атрезії хоан, нові методи діагностики та консервативного лікування хронічного тонзиліту, склероми.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.